Çalışma Mevzuatı : Tüzükler

Çalışma mevzuatı ”Sosyal Güvenlik / İş Güvenliği / İş Hukuku” konusunda tüzüklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Çalışma tüzüklerini Pdf ve Word formatında indirebilirsiniz.

PDF FORMATIWORD FORMATI
İş Teftişi TüzüğüWORD
Radyasyon Güvenliği TüzüğüWORD
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri TüzüğüWORD
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi
, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi,
Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
WORD
Çalışma Mevzuatı : Tüzükler

Mevzuat Bilgi Sistemi sisteminden tüm tüzüklere ulaşabilirsiniz.

Çalışma mevzuatı Kanun, Tüzük ve Tebliğler ve Yönetmelikleri incelemek için ilgili makaleler;