Çalışma Mevzuatı : Tebliğler

Çalışma mevzuatı ”Sosyal Güvenlik / Is Güvenliği / Is Hukuku” konusunda tebliğler aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Çalışma yönetmeliklerini Pdf ve Word formatinda indirebilirsiniz.

PDFWORD
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair TebliğWORD
Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm 2016:18)WORD
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin TebliğWORD
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı TebliğiWORD
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu TebliğiWORD
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi TebliğiWORD
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında TebliğWORD
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)WORD
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)WORD
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)WORD
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında TebliğWORD
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin TebliğWORD
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, Ek-Tehlike Sınıfları Listesi (NACE Kodları – 20.02.2016)WORD
İşveren Uygulama TebliğiWORD
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama TebliğiWORD
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair TebliğWORD
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair TebliğWORD
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair TebliğWORD
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında TebliğWORD
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)WORD
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)WORD
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin TebliğWORD
Tüp Ve Tüp Demetlerinin Dolum Ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No Sgm-2018/7)WORD
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi)WORD
Çalışma Mevzuatı : Tebliğler

Çalışma mevzuatı Kanun, Tüzük ve Tebliğler ve Yönetmelikleri incelemek için ilgili makaleler; 

Mevzuat Bilgi Sistemi sisteminden tüm kanunlara ulaşabilirsiniz.